Herbouw Paalwoningen Helmond

Week 6

Gevelbeplating van Zweeds Mazenite aangebracht paalwoningen Helmond : Harm Adriaans BouwbedrijfZweeds mazenite : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Werkzaamheden nagenoeg afgerond

De werkzaamheden aan de paalwoningen zijn nagenoeg afgerond. De schilder is de laatste puntjes op de i aan het zetten, de bouwafrastering en het reclamebord zijn inmiddels verwijderd en het terrein is aangeveegd.

Komende week wordt de woning opgeleverd en kunnen we terug kijken met een voldaan gevoel op een prachtig mooi gerealiseerd project. Een project waarvan we vooraf nooit precies wisten wat we allemaal zouden tegen komen!

Week 4/5

Gevelbeplating van Zweeds Mazenite aangebracht paalwoningen Helmond : Harm Adriaans BouwbedrijfZweeds mazenite : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Zweeds mazenite

In de afgelopen twee weken is er voornamelijk gewerkt aan de buitenzijde van de woningen. De onderzijde van de kubus was origineel met zweeds mazenite bekleed maar aangezien dit materiaal is niet meer verkrijgbaar is, is er gekozen voor een alternatief.

Dit alternatief, “oil tempered board” van 6 mm dik, heeft hetzelfde uiterlijk als de mazenite platen van vroeger. De platen zijn vooraf ingemeten en in de werkplaats op maat gezaagd en voorgeboord. Hierdoor kan er ter plekke sneller gemonteerd worden zonder al te veel zaagwerk op de bouwplaats. De platen worden met RVS schroeven vastgezet.

Week 2/3

Tegelwerk badkamer kubuswoningen Helmond : Harm Adriaans BouwbedrijfHouten trappen paalwoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Afbouw binnenzijde woning 1

De binnenafbouw van woning 1 is inmiddels in volle gang. Het tegelwerk in de badkamer en het toilet is gereed. Het trappenhuis en de muren op de tweede verdieping zijn gestukadoord.

Alle radiatoren zijn aangebracht en de ketel is geïnstalleerd en in bedrijf genomen zodat de woning aan de binnenzijde weer langzaam op temperatuur kan komen. Dit is noodzakelijk omdat komende weken de woning aan de binnenzijde geheel wordt geschilderd.

De drie trapjes naar de bovenste verdieping zijn geleverd en aangebracht.

2013

Week 50/51

 : Harm Adriaans Bouwbedrijf : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Bovenvlakken glasdicht

Afgelopen week is de steiger geheel gedemonteerd en afgevoerd. Daarna is begonnen met het glasdicht maken van de bovenvlakken.

Vanaf de buitenkant worden de ruiten rondom afgedekt met metalen frames, deze frames worden nadat ze zijn vast geschroefd afgekit t.p.v. de aansluiting met het glas. De originele metalen frames zijn exact nagemaakt en op kleur gebracht.

De binnen werkzaamheden vorderen gestaag, het wandtegelwerk van de badkamer en het toilet is inmiddels aangebracht.

Week 48/49

Aanbrengen lood rondom ramen : Harm Adriaans BouwbedrijfPlaatsen binnenkozijnwerk paalwoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf Optrekken binnenmetselwerk badkamers kubuswoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf Helmond

Aanbrengen lood rondom ramen

Het aanbrengen van het lood rondom de ramen is een flinke klus geweest. Alle hoeken en kruisingen zijn, om een goede waterdichting te waarborgen, aan elkaar gesoldeerd. De bovenkanten van de kozijnen zijn vooraf van lood voorzien. Ter plaatse van de onderzijde wordt het lood aangebracht nadat de singles zijn aangebracht, hiervoor wordt 20 ponds lood gebruikt. Het lood mag tijdens het solderen niet te heet worden omdat er dan gaten in gebrand worden. Na het aanbrengen van het lood worden de singles verder afgewerkt.

Verder is gewerkt aan het metselwerk van de badkamer en het realiseren van de houten vlonder op de tweede woonlaag.

Bij woning 4 is de steiger inmiddels gedemonteerd en kan gestart worden met het bekleden van de ondervlakken. Voorheen is hier Zweeds masonite voor gebruikt maar dit materiaal is niet meer te verkrijgen. Er wordt nog gezocht naar een geschikt alternatief.

Week 47

Aanbrengen dakbedekking kubuswoningen Helmond : Harm Adriaans BouwbedrijfAanbrengen dakbedekking paalwoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Woningen weer (grotendeels) waterdicht

Nadat het dakbeschot is aangebracht, heeft de dakdekker de eerste onderlaag aangebracht. Hiermee is de woning weer grotendeels waterdicht. Op deze onderlaag komt vervolgens 30 mm dikke isolatie waaroverheen de shingles worden aangebracht.

Aan de binnenzijde wordt gewerkt aan het plaatsen van de binnenkozijnen en het stellen van het metselwerk t.b.v. de badkamer.

Week 46

Beplaten dakvlakken paalwoningen Helmond : Harm Adriaans BouwbedrijfBeplaten dakvlakken paalwoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Beplaten dakvlakken

Bij Speelhuisplein 4 is het timmerwerk aan het dak geheel gereed. Bij deze woning is begonnen met de dakdekkerswerkzaamheden, dit houdt in dat de beschadigde dakbedekking wordt verwijderd waarna de nieuwe shingles worden aangebracht.

Deze week is de dakconstructie van Speelhuisplein 1 geheel afgesteld. De benodigde elektra voorzieningen, waar we later niet meer bij kunnen, zijn door de elektricien eerder al in de constructie verwerkt. Een begin is gemaakt met het beplaten van de dakvlakken. Zodra een dakvlak geheel beplaat is, wordt de eerste waterdichte onderlaag door de dakdekker aangebracht.

De werkzaamheden aan de binnenzijde starten zodra de woning waterdicht is. De hiervoor benodigde materialen, metselstenen, binnenkozijnen en zelfs de wand- en vloertegels, zijn al door de open dakconstructie binnen gezet.

Week 44/45

Vervangen dakconstructie paalwoningen Helmond : Harm Adriaans BouwbedrijfMetalen afdekframes paalwoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Dakconstructie vervangen

De dakconstructie is op enkele onderdelen na vervangen. Ter plekke van de bovenvlakken is een begin gemaakt met het aanbrengen van de groene boeiboorden. Ook dit, uit verschillende onderdelen bestaande, detail is vooraf ingemeten en gemaakt zoals het origineel. Tijdens het aanbrengen van dit boeiboord dient vooral extra aandacht te worden besteed dat het in één lijn gebeurd met de bestaande boeiboord waar op aangesloten wordt.

De dagkanten (van 22 mm wbp) ter plekke van de raamsparingen zijn aangebracht, deze zijn vooraf op maat gezaagd en voorzien van grondverf. Tussen deze dagkanten komt later de beglazing waarop een metalen afdekframe komt te liggen welke wordt vastgeschroefd op de 22 mm dikke wbp dagkant.

Deze metalen afdekframes zijn ingemeten en worden bijgemaakt. De frames die nog te gebruiken zijn worden gestraald, geschopeerd, geprimerd en op kleur gespoten.

Week 43

Geprefabriceerde dakelementen paalwoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Levering geprefabriceerde dakelementen

Begin deze week zijn de eerste geprefabriceerde dakelementen aangeleverd, en is gestart met de montage hiervan. De onderdelen die gehandhaafd blijven, worden met stalen hoeken aan de betonvloeren verankerd zodat de kap zijn vorm en maatvoering behoudt.

De delen die vervangen moeten worden zijn nauwkeurig weggezaagd waarna de nieuwe elementen op exact dezelfde plaats kunnen worden gemonteerd. De werkwijze hierbij is dat nadat een gedeelte is verwijderd eerst het nieuwe terug word gemonteerd voordat het 2e gedeelte wordt verwijderd enz.

Week 40/41/42

Start herbouw en renovatie paalwoningen Helmond : Harm Adriaans Bouwbedrijf

Start herbouw

1 oktober 2013 is gestart met de herbouw van twee, door brand beschadigde, paalwoningen op het Speelhuisplein in Helmond. Voordat we daadwerkelijk aan dit uitdagende werk kunnen beginnen is een intensief voorbereidings traject noodzakelijk.

Allereerst moet er een plan van aanpak komen m.b.t. het vervangen van de dakconstructie. Omdat niet al het houtwerk dusdanig is beschadigd dat het vervangen moet worden, is er vooraf bepaald welke onderdelen kunnen blijven zitten. De te vervangen onderdelen zijn exact in kaart gebracht, ingemeten, en verwerkt op nieuwe digitale tekeningen. De originele tekeningen zijn vanzelfsprekend niet digitaal maar zijn wel gebruikt als onderlegger voor de digitale tekeningen.

Deze onderdelen worden vervolgens door timmerfabriek "de Brug" uit Son en Breugel vervaardigd met een houtbewerkingsmachine die gekoppeld is aan de digitale tekening. Op deze manier kunnen de originele dakelementen exact worden gekopieerd. Van 1 tot 18 oktober 2013 is gewerkt aan het inrichten van de bouwplaats, strippen van de woning en het plaatsen van de steigers zodat veilig aan de dakvlakken kan worden gewerkt.